Kjøpsbetingelser

Alt du trenger å vite om å handle hos blandadrops.no. Vilkårene gjelder mellom deg som kunde (kunde) og oss som selger (Blandadrops).

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Blanda Drops AS Org.nr: 913 872 126, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Standard fraktpris kommer på 99,- og gir totalprisen i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Ordrebekreftelse

Etter at du har gjort bestillingen vil du motta en e-post med en ordrebekreftelse. Der ser du hva du har kjøpt, inkludert priser og fraktkostnader. Dersom det er noe feil med bestillingen, kontakt oss så snart som mulig. Vi sender også en melding med et sporingsnummer når varen er sendt fra lageret. 

Forbehold om feil

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt slette bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene.

Produktbilder 

Vi kan ikke alltid garantere at alle bilder nøyaktig gjenspeiler produktets sanne utseende. Noen ganger blir et produkt reprodusert og kan skifte utseende på forpakning, men vi streber selvfølgelig alltid etter å gjengi et så likt bilde av produktet som mulig.

Betaling

Hos blandadrops.no benytter vi sikre betalingsløsninger og dine opplysninger vil alltid være beskyttet!

Betaling skjer gjennom valgt betalingsmåte i kassen. Kunden kan velge mellom følgende betalingsmåter: Klarna og Vipps. Ved kortbetaling trekkes pengene når varen er sendt.

Klarna Checkout gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nett. Betalingsmåtene som tilbys er faktura, delbetaling og kortbetaling. Alle personopplysninger håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Les mer om Klarna. 

Hos blandadrops.no kan du også benytte deg av Vipps sin betalingsløsning. For å betale, legger du inn ditt mobilnummer og får et varsel fra Vipps på din mobil. Åpne varselet og bekreft betaling i din Vipps-app. Les mer om Vipps her.

Frakt og levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Vi er opptatt av at du skal få varene du har bestilt så raskt som mulig, og ordre bestilt før kl 14.00 behandles på samme dag (man-fre). Vi leverer varene med Posten/Bring og leveringstiden kan variere fra 1-7 virkedager alt etter hvor i landet varen skal sendes til.

Frakt på 99 kroner tilkommer på alle bestillinger. Hvis du handler for mer enn 799 kroner så er frakten gratis.

Pakker som skal sendes til postkasse kan kun sendes til registrert adresse hos Posten. OBS! Blir pakken sendt i retur tilbake til oss pga feil/ukjent adresse må kunde betale for ny porto (99,-) ved en evt ny sending.

Uavhentede pakker

For uavhentede pakker vil du kjøper bli belastet et gebyr på kr. 250,- for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken. Dette gjelder også dersom du hadde gratis frakt på din ordre. Uavhentede pakker omfattes ikke av angreretten og originalfrakt vil heller ikke bli kreditert.

For uavhentede pakker hvor kunden ønsker å få pakken sendt på ny vil en bli belastet ny frakt.

Angrerett

MERK: Konsumvarer som godteri, drikke, kaffe etc. byttes ikke

Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Angreretten utløper etter 14 dager fra den dag du har mottatt varen. Hvis du har bestilt flere produkter, men de leveres hver for seg, utløper angreretten fra den dag du mottar den siste varen.

Fristen innebærer at du har 14 dager fra den dagen du mottar varen, til å informere oss om at du angrer på kjøpet ditt. Du kan sende en e-post til post@blandadrops.no.

Du kan ikke angre kjøpet ditt ved å nekte å ta imot/hente ut pakken din uten å gi oss beskjed.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Følgende varer er ikke dekket av angreretten:

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Kontakt oss på e-post og oppgi hva som er galt og send gjerne bilde for raskere hjelp.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at vi lagrer og bruker følgende informasjon om deg: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer og deler den informasjonen som er nødvendig for å kunne levere varen til deg.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.